עיתונות

דורית פרקש כתבה על דורית פרקש והקריקטוריסט זאב
דורית פרקש כתבה על דורית פרקש והקריקטוריסט זאב
דורית פרקש כתבה על דורית פרקש ושוקי שוקי על הותאת הסינגל לך ארצי
דורית פרקש מראיינת את ננה מושקורי לכתבה בפנאי פלוס
דורית פרקש מראיינת את ננה מושקורי לכתבה בפנאי פלוס
דורית פרקש עם על הוצאת הדיסק דורית פרקש שרה ננה מושקורי
דורית פרקש ושוקי שוקי
דורית פרקש בכתבה על הוצאת הדיסק חצי מאה עברה דורית פרקש שרה נעמי שמר
דורית פרקש כתבה