דיסקוגרפיה

דורית פרקש ושוקי שוקי בתקליט גן נעול
דורית פרקש ושוקי שוקי בתקליט תותים
דורית פרקש בדיסק דורית פרקש שרה ננה מושקורי
דורית פרקש בדיסק דורית פרקש שרה נעמי שמר