גלריה

דורית פרקש צילום אבשלום לוי לדיסק דורית פרקש שרה רחל שפירא
דורית פרקש צילום לדיסק רחל שפירא משהו יפה
דורית פרקש צילום אבשלום לוי לדיסק של רחל שפירא משהו יפה
דורית פרקש ושוקי שוקי
דורית פרקש לרחל שפירא